Алди алди текст

негізінде бұл Әлди әлди өлеңі

Әлди, әлди, ақ бөпем,
Ақ бесікке жат бөпем.
Жылама, бөпем, жылама,
Жілік шағып берейін,
Байқұтанның құйрығын
Жіпке тағып берейін.

Әлди, әлди, әл бөпем,
Ақ бесікке жат бөпем.
Жылама, бөпем, жылама,
Жілік шағып берейін,
Байқұтанның құйрығын
Жіпке тағып берейін.

Әлди, әлди, бөпешім,
Қозы жүнді кепешім.
Жұрт сүймесе сүймесін,
Өзім сүйген бөпешім.

Әлди, әлди, әлди жар,
Аспаннан бұлт, жауды қар.
Әли мінген дүлдүлдің
Саурысында бар-ды қал.
Аспаннан түскен көк қошқар –
Шығыршық мүйіз жануар.

Әлди, әлди, аппағым,
Қойдың жүні қалпағым.
Жалпыға жаман болса да,
Өзіме жақсы аппағым.

Әлди, әлди, шырағым,
Көлге біткен құрағым,
Жапанға біткен терегім,
Жаман күнде керегім.

Әлди, әлди, ақ бөпем,
Ақ бесікке жат бөпем.
Қонақ келсе, қой бөпем,
Қой тоқтысын сой, бөпем,
Қуырдағына той, бөпем.

Әлди, әлди, анашым,
Қой терісі шанашым.
Жұрт сүймесе сүймесін,
Өзім сүйген анашым.

Әлди, әлди, апатай,
Көп жылама, қалқатай.
Әлдилесем жыламас
Ақылы көп қалқатай.

Әй, Алдоңғар, Алдоңғар,
Алла болғай бізге жар.
Әли мінген шұбардың
Асығында ағы бар,
Тобығында меңі бар.

Салақұлаш мойны бар,
Аққан дария сеңі бар,
Әркімдердің теңі бар.
Үлкен үйде бақан бар,
Бәйбішеге тоқыл бар,
Сом темірге балға бар,
Сомсынғанға күшті бар.

Айналайын, айымыз,
Алты қарын майымыз,
Жеті қарын жентіміз,
Шаһар Бұқар кентіміз.

Алди алди текст

Видеоға сілтеме: https://www.youtube.com/watch?v=BHJTNB4cExo

Сөзі: Халық әні

Басқа нұсқалары: Әлди бөпем

Әлди бөпем 2ші нұсқа
Әлди әлди ақ бөпем 3-ші нұсқа

Әлди, балам, әлди-ай