Жастарға (текст)

Ер жігіт дүншені көрген артық,
Дүниеде не бар-жсоғын сезген артық.
Түскендей аспан осерге іс болса да,
Бел байлап, тәуекелден төзген артық.

Қол берген қиын жерде жолдас артық,
Бас тартқан жолдасынан оңбас артық.
Өзіңмен бірдей жанып, бірдейі күйген.
Досыңнан қатын-балаң болмас артық.

Жігітке сайран етіп жүрген. артық,
Жігіттік бір кеткен. соң келмес қайтып.
Дүниеде үйде жатып босқа өлгенше,
Жан-тәнің бірдей жанып күйген артық.

Ось.ирй боизба/щга салдым нұсқа,
Өмірің зайып болар бекер босқа.
Көргенің бір күнгідей болмас, сірә,
Міне, ажал, келді наубат деген тұста.