Телқоңыр (текст)

Телқоңыр қайтып кетті елге таман,
Ит-құстан барар ма екен есен-аман.
Ит-құстан есен-аман бара қалсаң,
Сәлемді үш қайтара айттым саған.

Жүгіріп жалаң аяқ шықтым қырға,
Басқаға жолда тұрған мойның бұрма.
Кеткенде аулың шалғай, беу қарағым,
Салсайшы өзімдей ғып «Телқоңырға».