Пар жектім (текст)

Пар жектім қос күреңді сүмеңдетіп,Жеріңе уағада еткен келдім жетіп.Уағадаң өткен айдың жүзінде еді,Барады әлденеше күндер өтіп. Қарағым, қарақаттай көз жанарын,Ерігіп жаңа келді сөз ажарың.Жәрмеңке — … Read more

Орынтай (текст)

Дегенге Орынтай-ды, Орынтай-ды,Қыздардан биыл менің жолым тайды.Қолымды Орынтайға бір жеткізсен,Берер ем жеңгелікке торы тайды. Орынтай, сен бір күн-нұр естен кетпес,Сен үшін не болсам да уақа … Read more

Айжан қызға (текст)

Айжанның разы болдым құметіне,Жайылар бұл құрметің ел шетіне.Мал мен бас, ықыласың бәрі бірдей,Оралған бәрі тегіс ниетіңе. Қызы екен Айжан сүлу Ақжол байдың,Құрметін көріп едім талайлардың,Бұралған … Read more

Жақсы мен жаман (текст)

Біреудің аспанда жүр даражысы,Біреудің көкте қолы, жерде басы.Жақсы мейнен жаманнвоң айырмасы —Ойласаң жер мен көктей екі арасы. Жігітке ақыл — пана, уайым — қорған,Сабыр сақтар … Read more

Көкей кесті (текст)

Ай қараңғы көрінер солған сайын,Пенде азар кемеліне толған сайын.Адамға ашу — пышақ, ақыл — таяқ,Таяқ та мұжылады жонған сайын. Мінгенім дәйім менің — күрең бесті,Жүрісіне … Read more

Жастарға (текст)

Ер жігіт дүншені көрген артық,Дүниеде не бар-жсоғын сезген артық.Түскендей аспан осерге іс болса да,Бел байлап, тәуекелден төзген артық. Қол берген қиын жерде жолдас артық,Бас тартқан … Read more

Ақтентек (текст)

Кығзы едің Ақтентектің Шүға, Мақпал,Әр жерде сабырлы ерді тәңірім сақтар.Көңілі бір-бірімен болса ғасыл,Ауылын сұлу қыздың жігіт жақтар. Қызы едің Ақтентектің Ажар атың,Ешкімнен кейін емес салтанатың,Алыстан … Read more

Керкекіл (текст)

Астымда Керкекілім бұлаңдайды,Сұлу қыз кербезденіп сылаңдайды.Ауылын сүйген жардың іздеп бармай,Көңілім еш уақытта тына алмайды. Жадағай-жайсыз жерде жүре алмаймын,Жадырап сенсіз жерде күле алмаймын.Жасымнан ғашық болып, сүйген … Read more

Телқоңыр (текст)

Телқоңыр қайтып кетті елге таман,Ит-құстан барар ма екен есен-аман.Ит-құстан есен-аман бара қалсаң,Сәлемді үш қайтара айттым саған. Жүгіріп жалаң аяқ шықтым қырға,Басқаға жолда тұрған мойның бұрма.Кеткенде … Read more

Ақсеркеш (текст)

Бір атты сатып алдым елу беске,Ертеңнен болдырмайды қара кешке.Аралап неше дуан жүрсем-дағы,Өзімдей жан салмайды Ақсеркешке. Бәйгіден озып келген атты алайын,Ер жігіт сынамай ма бақ-талайын.Жиылып үлкен-кіші … Read more